Assistentes en praktijkondersteuners GGZ & GGZ jeugd

PRAKTIJKASSISTENTES:

Alle praktijkassistentes zijn gediplomeerde doktersassistentes. Zij kunnen u vaak direct helpen en adviseren bij veel praktische vragen. U kunt bij hen, liefst in de ochtend, ook uitslagen opvragen. De assistentes hebben een eigen spreekuur. U kunt daar terecht voor:

 • bloeddrukcontrole, waaronder een 24-uurs meting
 • de jaarlijkse controle bij o.a. hoge bloeddruk
 • holterkastje (hartritmeregistratie)
 • urineonderzoek
 • suiker en Hb controle
 • uitstrijkjes
 • oren uitspuiten
 • wondverzorging
 • injecties/vaccinaties
 • zwachtelen, tapen
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • wrattenbehandeling

Hiervoor dient u een afspraak bij de assistente te maken. 

 

PRAKTIJKONDERSTEUNERS:

In de praktijk zijn twee praktijkondersteuners werkzaam. Zij zijn opgeleid om huisartsen te ondersteunen in de de zorg van chronisch zieke mensen en kwetsbare ouderen. Zij houden spreekuur voor mensen met:

 • diabetes (suikerziekte)
 • longziekten (astma en COPD)
 • hart- en vaatziekten
 • stoppen met roken

 

PRAKTIJKONDERSTEUNERS GGZ EN GGZ-jeugd:

In de praktijk zijn twee praktijkondersteuners GGZ werkzaam en een praktijkondersteuner GGZ jeugd. Zij behandelen, na verwijzing van de huisarts, patienten met bepaalde psychische klachten.

Wat doet een POH GGZ?

Door het bieden van deze hulp in de praktijk heeft u de mogelijkheid om snel en laagdrempelig aan de slag te gaan met klachten zoals stress, burn-out, somberheid en angst. Zij kunnen u helpen om uw vraag te verhelderen en in bepaalde gevallen is een kortdurende behandeling of ondersteuning bij deze klachten binnen de huisartsenpraktijk mogelijk. In andere gevallen wordt gekeken hoe en waar de klachten elders het beste opgepakt kunnen worden.

Hoe werkt de POH GGZ?  In een gesprek brengen wij met u, uw klachten en vragen in kaart. Ook is het mogelijk dat met u gesproken wordt over de geschiedenis van uw klacht en wat u reeds geprobeerd heeft om van uw klachten af te komen. Vervolgens adviseren wij u en uw huisarts over een mogelijke aanpak van de klacht. Dit kan een traject zijn bij de huisarts of een verwijzing naar verdere zorg.

Hoe komt een afspraak bij de POH GGZ tot stand?  U kunt met uw huisarts bespreken of een gesprek met de POH GGZ voor u zinvol kan zijn.  Als dat het geval is, wordt een eerste gesprek bij een van ons ingepland. Na het eerste gesprek zullen wij    u en uw huisarts adviseren over een vervolgtraject.             

Aan de gesprekken met de POH GGZ zijn voor u geen kosten verbonden.