Administratieve organisatie

Wilt u wijzigingen in uw gegevens (adres, verzekeringsgegevens of gezinssamenstelling) doorgeven aan de assistente. 

Declaraties worden automatisch naar uw verzekeringsmaatschappij verstuurd, bij afwijkingen naar uw huisadres.

Daarnaast is het raadzaam als u uw mobiele telefoonnummer, een telefoonnummer van een contactpersoon en eventueel een emailadres aan ons doorgeeft. 

 

Wist u verder dat de kosten voor het bezoek aan de huisarts niet van uw eigen risico afgaan. Echter de eventuele onderzoeken die uit het bezoek aan de huisarts voortkomen, zoals o.a. een laboratorium onderzoek (bloed of bijv. urinekweek) of een rontgenonderzoek, gaan wel van uw eigen risico af. Wij hebben hier geen invloed op en weten ook niet wat de juiste bedragen voor deze onderzoeken zijn.